Rezumat video - martie 2005

Rezumat video - martie 2005

 

Iubiţi fraţi în Domnul, vă salut din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld Germania. De fapt mă adresez tuturor slujitorilor de pe tot globul, care vestesc mesajul timpului de sfârşit şi care recunosc slujba lui William Branham, slujitorul şi prorocul lui Dumnezeu. Şi eu recunosc slujba fratelui Branham, şi poate o cunosc chiar mai bine decât restul fraţilor. Pentru că l-am cunoscut personal pe fratele Branham timp de zece ani: am participat la adunările lui din Germania şi am fost apoi la adunări din SUA, am fost acasă la el, am stat cu el în aceeaşi maşină, am mâncat cu el la masă. Dar prieteni, lucrul cel mai important este că înainte de a-l cunoaşte pe fratele Branham, eu L-am cunoscut pe Domnul. În 1948 L-am întâlnit pe Domnul ca Mântuitor al meu personal, iar în 1949 am fost botezat cu Duhul Sfânt. Din 1953 am fost ordinat ca slujitor al evangheliei şi am predicat Cuvântul lui Dumnezeu, iar în 1955 l-am întâlnit pe fratele Branham.

Iubiţilor, amintesc aceste lucruri numai ca voi să ştiţi că eu cred sută la sută în slujba slujitorului şi prorocului lui Dumnezeu, William Branham. Însă resping din toată inima, pentru că trebuie s-o fac, orice interpretare, orice explicaţie şi orice învăţătură a diverşilor fraţi de pe glob, care nu este făgăduită în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. 

Vazut ultima data