Rezumat video - noiembrie 2005

Rezumat video - noiembrie 2005

Iubiţi fraţi şi surori, sunt fratele Frank, şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână binecuvântat de Dumnezeul Atotputernic într-un mod foarte deosebit. La adunări au participat peste 800 de ascultători. Am fost surprinşi să vedem aşa de mulţi fraţi şi surori. Dar ştim că poporul lui Dumnezeu îşi dă seama că revenirea lui Hristos este foarte aproape – de aceea ei vin din toate ţările din Europa şi de asemenea de pe alte continente, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură vesteşte dinainte evenimentele din vremea sfârşitului, cu privire la Israel şi cu privire la Biserică: pe de o parte lepădarea de credinţă, iar de cealaltă parte aşezarea din nou, chemarea afară şi pregătirea Bisericii Mirese ca să-L întâlnească pe Mire atunci când El va reveni. Sigur că revenirea Mirelui va avea loc în curând, după cum vedem că arată semnele timpului - scrisul de mână pe perete. Apostolul Pavel a fost rânduit de Dumnezeu ca apostol şi învăţător, ca să prezinte adevăratele învăţături pentru Biserica nou testamentară. Fie că este vorba despre dumnezeire, botez, cina Domnului, alegere – orice aţi dori să citiţi sau să împărtăşiţi cu alţii se găseşte în sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Iar în Gal. 1:1 spune: „Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care La înviat din morţi”. Apoi în v. 10 spune: „Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu?” El spune în v. 11: „Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească; pentru că, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.” Lucrurile nu s-au schimbat până în ziua de azi: există multe învăţături, şi multe lucruri sunt numite „evanghelie”, însă acestea nu mai sunt puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, ci anumite biserici.

Vazut ultima data