Rezumat video iunie 2016

Rezumat video iunie 2016

 

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank de la Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Îi suntem foarte, foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru adunările pe care le-am avut în acest ultim sfârșit de săptămână. Frați și surori, credincioși autentici au venit din întreaga Europă și, de asemenea, de peste ocean; apoi, cei din toate țările, ni s-au alăturat online ca să audă și să vadă ce ne-a dat Domnul – Cuvântul Său scump și sfânt. Și am împărtășit mesajul acestui ceas, Cuvântul scump al lui Dumnezeu, făgăduit pentru acest timp.

Am citit din Romani 1, următoarele versete foarte, foarte importante. Romani 1, unde apostolul se referă la Vechiul Testament, arătând cum ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Vechiul Testament, El împlinește în Noul Testament. Romani 1:1: „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi” – în Vechiul Testament.

 

Vazut ultima data