Rezumat video iulie 2016

Rezumat video iulie 2016

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. 

Sunt copleșit când mă gândesc la adunările pe care le-am avut în sfârșitul de săptămână care a trecut. Aici au fost oameni de pe tot cuprinsul Europei, de peste Ocean, din Africa și am împărtășit Cuvântul sfânt și scump al lui Dumnezeu. 

Lucrul  principal pe care l-am atins a fost acela că, credința și ascultarea aparțin împreună și necredința și neascultarea, de asemenea, merg împreună. Și referindu-ne la ceea ce a spus fratele Branham despre păcatul originar din grădina Eden – necredința - Satan a semănat sămânța îndoielii, sămânța discordiei, punând la îndoială ceea ce a spus Dumnezeu. Astfel a început în grădina Eden. 

Și astăzi trebuie să ne întrebăm pe noi înșine dacă credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu și, de asemenea, dacă suntem ascultători. Dacă citim în sfintele Scripturi, Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, Avraam L-a ascultat pe Dumnezeu. Și Domnul și Mântuitorul nostru a putut spune cu referire la Scriptura care spune despre El că a fost ascultător până la cruce: “nu voia Mea, ci voia Ta să se facă” – predat total voii lui Dumnezeu și scopului dumnezeiesc al mântuirii noastre. Acum a venit rândul nostru ca nu doar să credem, ci să ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu. 

 

Vazut ultima data