Rezumat video aprilie 2013

Rezumat video aprilie 2013

 

Preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Dorim să aveţi un timp foarte, foarte deosebit cu Domnul şi, de asemenea, descoperire divină şi înţelegerea sfântului Său Cuvânt. 

După cum vă daţi seama, trăim într-un timp foarte important din istoria omenirii şi, de asemenea, din istoria Bisericii nou testamentare. Noi suntem generaţia care vede împlinite toate lucrurile despre care au vorbit Domnul şi apostolii. În mod deosebit, cu referire la marea însărcinare dată de Domnul în vremea noastră. Mă gândesc acum la 11 iunie 1933, când din norul acela supranatural i-au fost adresate lui William Branham cuvintele: „Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu mesajul care va premerge cea de-a doua venire”

 

Vazut ultima data