Rezumat video iulie 2012

Rezumat video iulie 2012

 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Harul lui Dumnezeu să fie cu voi într-un mod deosebit. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână de binecuvântări deosebite. Poporul lui Dumnezeu s-a adunat de pretutindeni din Europa - au fost fraţi care au venit cu maşina chiar din Marea Britanie. În felul acesta înţelegem că Dumnezeu a trimis o foamete după auzirea cuvintelor Sale şi, prin harul lui Dumnezeu, înţelegem slujba rânduită şi făgăduită pentru timpul nostru. 

Noi am recunoscut armonia din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu - Vechiul şi Noul Testament - şi, de asemenea, slujba lui Ioan Botezătorul la prima venire a lui Hristos, care făcea legătura între Vechiul şi Noul Testament: Luca 16:16. Iar acum, în vremea noastră, Domnul Dumnezeu şi-a ţinut Cuvântul şi şi-a împlinit făgăduinţa trimiţând pe cineva ca Ilie, spre a reaşeza toate lucrurile, spre a ne readuce la Dumnezeu, departe de toate tâlcuirile şi tradiţiile omeneşti, aducându-ne la adevăratele învăţături apostolice. 

Vazut ultima data