Rezumat video noiembrie 2011

Rezumat video noiembrie 2011

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Dumnezeu să vă binecuvânteze bogat, să vă folosească şi să fie cu voi; fie ca voia lui Dumnezeu să se facă cu fiecare din noi! Privim înapoi la un sfârşit de săptămână cu adunări deosebite la care au luat parte peste 800 de persoane, de pretutindeni din Europa şi din ţările africane. Suntem mulţumitori Domnului pentru sfântul şi scumpul Său Cuvânt pe care ni l-a descoperit prin Duhul Său Sfânt. Pentru veşnicie voi recunoaşte ceea ce a făcut Dumnezeu în vremea noastră, cum Şi-a ţinut promisiunea, trimiţându-ne un proroc pentru a reaşeza toate lucrurile, cum a confirmat şi Domnul nostru în Matei 17 . 11 şi Marcu 9 . 12.

 

Iubiţi fraţi şi surori, rămâne de asemenea adevărat pentru veşnicie ce i s-a spus fratelui Branham în 11 iunie 1933, când stătea în fluviul Ohio, gata să boteze un frate care era a 17-a persoană care urma să fie botezată biblic.

Vazut ultima data