Rezumat video iulie 2011

Rezumat video iulie 2011

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Privim din nou spre un sfârşit de săptămână cu mulţi oameni care au venit din toată Europa. Cuvântul lui Dumnezeu a fost împărtăşit. Principalul subiect a fost întoarcerea la început. A trebuit să subliniem că aşa cum a fost prima predică din ziua de Rusalii, aşa trebuie să fie şi ultima. Aşa cum a fost primul botez, aşa trebuie să fie făcut şi ultimul. Noi am împărtăşit lucrurile pe care le-au trăit credincioşii chiar la început, în prima generaţie, în zilele apostolice.

 

Înţelegem din Sfânta Scriptură că acesta este timpul reaşezării, timpul când toate lucrurile sunt aduse acolo unde au fost la început. Noi recunoaştem slujba fratelui Branham ca fiind foarte, foarte precisă în această direcţie, pentru a aduce toate lucrurile înapoi la început, fie că este vorba despre Dumnezeire, Botez, Cina Domnului, toate subiectele biblice trebuie vestite în modul biblic, fără interpretări, fără explicaţii, ci printr-o întoarcere de sută-la-sută la modelul biblic al Bisericii Noului Testament.

Vazut ultima data