Rezumat video februarie 2011

Rezumat video februarie 2011

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din Centrul de Misiune din Krefeld, Germania. Cred că voi toţi mă cunoaşteţi deja: sunt fratele Frank. Am avut un sfârşit de săptămână minunat, în care tema principală a fost revenirea lui Hristos şi aşezarea din nou a tuturor lucrurilor astfel ca această revenire să poată avea loc. Ne-am amintit de predica ţinută de fratele Branham despre restituire şi de textul de bază al acesteia, din Ioel 2:25: ,,Vă voi răsplăti (restitui) astfel anii... ” Cunoaştem cu toţii textul şi ceea ce a spus fratele Branham despre acest lucru şi acum noi cu toţii trebuie să ne dăm seama că suntem foarte, foarte aproape de revenirea Domnului şi Mântuitorului nostru. Acesta este timpul chemării afară, este timpul pregătirii. Dumnezeu Îşi adună poporul ca să-l facă să audă Cuvintele Sale.

Vazut ultima data