Rezumat video decembrie 2010

Rezumat video decembrie 2010

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune, din Krefeld, Germania. Avem în urmă un sfârşit de săptămână minunat şi binecuvântat. Au participat la adunări fraţii noştri din ţările vecine şi, de asemenea, din Africa. Am împărtăşit Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, ceea ce noi numim Mesajul vremii sfârşitului, Cuvântul făgăduit pentru vremea noastă. Am subliniat, de asemenea, faptul că fratele Branham a fost folosit într-un mod deosebit, cu o trimitere directă, care a fost parte din planul mântuirii în vremea noastră. Fiind un profet făgăduit, slujba sa a fost cea mai importantă slujbă din vremea noastră. 

După plecarea sa, în decembrie 1965, Domnul Dumnezeu a rânduit lucrurile în aşa fel încât mesajul încredinţat lui să fie vestit pe întreg pământul. Iar acum, prin harul lui Dumnezeu, iubiţi fraţi şi surori, privesc în urmă la aceşti mulţi ani, în care am avut privilegiul să merg, în total, în 155 de ţări, împărtăşind preţiosul Cuvânt descoperit al lui Dumnezeu, ultima chemare, evanghelia veşnică

Vazut ultima data