Rezumat video noiembrie 2010

Rezumat video noiembrie 2010

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos şi în mod deosebit voi, prietenii şi fraţii mei care slujesc Domnului, tocmai am încheiat adunările din acest ultim sfârşit de săptămână, adunări care au fost o binecuvântare extraordinară pentru mulţi. S-au strâns aproape o mie de persoane din întreaga Europă şi, de asemenea, din ţări din Africa. Este extraordinar ceea ce face Domnul în timpul nostru. Astfel, înţelegem şi cu ajutorul lucrurilor care se petrec, care sunt semnele vremii sfârşitului, faptul că revenirea Domnului se apropie. De aceea, Mireasa trebuie pregătită. M-am referit, de asemenea, la predica fratelui Branham, din 25 noiembrie 1965, UNIREA INVIZIBILĂ A MIRESEI LUI HRISTOS. El a citit acolo Romani 7, spunând că o femeie este legată de soţul ei atâta timp cât acesta trăieşte arătând apoi că noi putem fi ori în Hristos şi în Biserica autentică, ori într-o denominaţie. Nu putem sluji la două lucruri simultan. Nu putem fi în Hristos şi în acelaşi timp în lume, nu putem fi în Biserica adevărată şi în biserica falsă. Este imposibil. Imposibil! Una trebuie să moară, ca noi să putem trăi o viaţă nouă în Hristos.

Vazut ultima data