Rezumat video iunie 2010

Rezumat video iunie 2010

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem foarte recunoscători Domnului nostru pentru că El ne-a binecuvântat într-un mod extraordinar. În ultimul sfârşit de săptămână s-au strâns oameni din întreaga Europă şi din mai multe ţări din Africa, ca să fie alături de noi şi să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu, binecuvântările Sale, fiind călăuziţi prin Duhul Sfânt să creadă Cuvântul făgăduit pentru timpul nostru.

Prin harul lui Dumnezeu înţelegem că au fost date nişte făgăduinţe pentru prima venire a lui Hristos şi toate s-au împlinit atunci. Apoi înţelegem că sunt date făgăduinţe legate de a doua venire a lui Hristos şi toate acestea se împlinesc, inclusiv momentul când Domnul va reveni personal, aşa cum El a promis în Ioan 14, şi aşa cum au scris apostolii despre a doua Lui venire în 1 Corinteni 15, în 1 Tesaloniceni 4, în          1 Petru 5.4 şi în multe locuri din Noul Testament. Lucrul minunat este următorul: fiecare făgăduinţă a lui Dumnezeu este în legătură cu realitatea. Nu este necesară nicio tâlcuire şi, de fapt, Dumnezeu împlineşte tot ceea ce a făgăduit; aceasta este chiar dovada că este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, împlinit, şi care devine o realitate.

 

Vazut ultima data