Rezumat video aprilie 2010

Rezumat video aprilie 2010

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Vă vorbeşte fratele Frank, din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Vă salut în scumpul Nume al lui Isus Hristos Domnul nostru. Tocmai ne-am încheiat adunările de Paşti şi ne bucurăm în Domnul nostru care a biruit moartea şi locuinţa morţilor şi a înviat a treia zi şi este cu noi până la sfârşitul timpului iar noi vom fi cu El toată veşnicia. Domnul şi Mântuitorul nostru a plătit preţul, Şi-a vărsat sângele, Şi-a dat viaţa, noi suntem răscumpăraţi, suntem împăcaţi cu Dumnezeu, am primit viaţa veşnică, suntem născuţi din nou prin sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt.

Dragi prieteni, inima mea este atinsă, noi tocmai am revenit din Haiti unde am văzut cu ochii noştri cum Dumnezeu i-a păzit pe fraţii şi surorile noastre. 

Vazut ultima data