Rezumat video - noiembrie 2008

Rezumat video - noiembrie 2008

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urmă un sfârşit de săptămână binecuvântat. Peste 800 de oameni din întreaga Europă ni s-au alăturat în aceste adunări ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Timpul petrecut împreună a fost pur şi simplu binecuvântat. Cuvântul şi făgăduinţele pentru acest timp, adevăratul mesaj al ceasului care este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit nouă pentru acest timp… Dumnezeu Îşi asumă responsabilitatea de a împlini numai ceea ce a făgăduit El, nu aşteptările noastre, nu închipuirile sau tâlcuirile noastre. Dumnezeu este răspunzător să împlinească numai ceea ce a făgăduit El. De aceea, noi recunoaştem făgăduinţa principală pentru timpul nostru, şi anume că Dumnezeu va trimite un profet ca Ilie spre a reaşeza toate lucrurile, pentru a aduce inimile copiilor lui Dumnezeu înapoi la părinţii apostoli, înapoi la început. Aşezarea din nou înseamnă să fim readuşi la starea iniţială a Bisericii lui Dumnezeu, a Trupului lui Hristos

Vazut ultima data