Rezumat video - decembrie 2007

Rezumat video - decembrie 2007

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, şi mai ales voi, fraţi slujitori de pe întreg pământul, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! Privim în urmă la sfârşitul de săptămână care a fost deosebit pentru noi. Au venit oameni din întreaga Europă şi din diferite părţi ale lumii ca să ni se alăture, şi noi am împărtăşit Cuvântul lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu. Slujba pe care mi-a dat-o Domnul îmi devine o sarcină din ce în ce mai mare pentru că trebuie să stau de partea adevărului şi nu pot tolera nicio răstălmăcire, indiferent că aceasta s-ar referi la vreun text biblic sau la vreo afirmaţie a fratelui Branham. Eu cred simplu Cuvântul lui Dumnezeu, din toată inima mea, şi mai degrabă aş muri decât să primesc vreuna din răstălmăcirile din cadrul mesajului ceasului

Vazut ultima data