Rezumat video - iulie 2007

Rezumat video - iulie 2007

Iubiţi fraţi în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank, din Centrul Internaţional de misiune, din Krefeld, Germania. Domnul să fie cu voi, cu noi. Ne dăm seama că revenirea lui Hristos este iminentă, mesajul ceasului se răspândeşte, şi se împlineşte scopul - toţi credincioşii adevăraţi sunt o inimă, un suflet, cu Hristos şi unii cu alţii, cum a fost la început. Aşa citim în Fapte 4.32: „ Mulţimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet ” .

 

Iubiţilor, mai ales voi, fraţii care slujiţi [cu Cuvântul], numai dacă predicatorii, dacă fraţii care au o slujbă sunt una, dacă fiecare slujbă o completează pe cealaltă, atunci şi Trupul lui Hristos va fi una.

Vazut ultima data