Rezumat video - aprilie 2006

Rezumat video - aprilie 2006

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă salut din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână cu adunări deosebite la care au participat oameni de pretutindeni din Europa şi din diferite ţări ale lumii. Au fost între 850-900 de oameni. Predica s-a tradus în doisprezece limbi. Îi suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru posibilităţile pe care le avem acum, prin care putem împărtăşi cu toţi fraţii şi surorile de pe pământ, Cuvântul scump al lui Dumnezeu, Cuvântul făgăduit pentru vremea aceasta.

Vazut ultima data