Scrisoare circulara - 2011 octombrie

Scrisoare circulara - 2011 octombrie

Vă salut pe toţi din adâncul inimii în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos, cu versetul din Gen. 2: 1-2:

 

    „Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse”.

 

Vazut ultima data