Sfatul fratesc din Kigali - 14 mai 2017

Sfatul fratesc din Kigali - 14 mai 2017

Voi sunteți aleși de Dumnezeul Atotputernic ca să aveți parte de aceeași slujbă. Așa cum am citit deja în Matei capitolul 24, voi trebuie să distribuiți aceeași hrană duhovnicească. Dumnezeu folosește un singur om ca să depoziteze hrana. Eu nu aș fi știut nimic despre Cuvântul făgăduit pentru această zi. Pe vremea aceea eram un predicator tânăr în mișcarea penticostală. Dar în momentul în care am văzut și am trăit adunările fratelui Branham, de la prima adunare, din august 1955, am știut: „Acesta este un om trimis de Dumnezeu, pentru că nimeni nu putea face lucrurile care se petreceau acolo, decât dacă Domnul este cu el și El Însuși le face!” Dar slujba profetică deosebită a avut scopul să atragă atenția noastră la mesajul acestui ceas. Fratele Branham și-a avut locul său ca să depoziteze hrana... El nu a spus niciodată că va distribui hrana duhovnicească. Lui i-a fost spus doar să depoziteze hrana. Dar în Matei capitolul 24 găsim însărcinarea divină, chiar înainte de împlinirea textului din Matei capitolul 25. Este foarte important să recunoașteți acest lucru. Nu se găsește în Matei capitolul 12, nici în Matei capitolul 20, ci este în Matei capitolul 24, unde găsim că este scris despre hrana duhovnicească care să fie distribuită poporului lui Dumnezeu. Vom citi aceste trei versete.

Vazut ultima data