Sfatul fratesc din Cluj - 11 aprilie 1992 ora 10


Suntem mulţumitori lui Dumnezeu, fiindcă avem prioritatea să fim astăzi în acest loc. Noi credem din adâncul inimilor noastre că Domnul este prezent, credem că El ne va vorbi prin Cuvântul Său. Foarte important este ca noi să punem deoparte gândurile noastre personale şi pur şi simplu să ascultăm cu inimile deschise Cuvântul. Câteodată, unii fraţi vin cu gândurile proprii şi nu ascultă Cuvântul vestit, ci au mereu numai propriile lor gânduri. În această situaţie Cuvântul nu poate intra în interiorul lor. Dar asta să nu se întâmple cu noi. Eu cred că noi avem dorinţa să ascultăm Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu şi să nu amestecăm Cuvântul Său cu gândurile noastre, fiindcă în Isaia 55:8-9 este scris: „«Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele», zice Domnul. «Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre»”

Vazut ultima data