Sfatul fratesc de la Timisoara - 17 iunie 2001

Sfatul fratesc de la Timisoara - 17 iunie 2001

 Îi dăm slavă, cinste şi onoare lui Dumnezeu pentru această ocazie pe care o avem din nou, ca să împărtăşim acest Cuvânt scump al lui Dumnezeu unii cu alţii. În prezenţa lui Dumnezeu noi toţi suntem egali - doar slujbele sunt diferite. Dar Dumnezeu a aşezat în Biserică slujbe diferite cu un singur scop: ca Trupul lui Hristos să fie zidit. Şi pentru că trăim într-un timp foarte deosebit – noi nu doar o spunem, noi o şi credem şi este adevărul – socotim ca un mare privilegiu a sta în prezenţa lui Dumnezeu şi considerăm un privilegiu că am primit descoperirea şi înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu să interpretăm lucrurile pe care le-a spus fratele Branham, nu să interpretăm ceea ce spune Scriptura, ci Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. După serviciul de ieri a venit un frate la mine şi m-a întrebat: „Tu pui cuvintele fratelui Branham deasupra Scripturii?” Eu am spus: „Nu! Eu pun cuvintele acelea în Scriptură”. Foarte mulţi oameni înţeleg greşit. Şi în spatele oricărei neînţelegeri este un duh greşit. În spatele fiecărei învăţături greşite este un duh greşit. Adevărata inspiraţie va fi în concordanţă cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Orice altă inspiraţie este o inspiraţie greşită. Ne putem referi la Moise, sau la oricare proroc din Vechiul Testament sau apostol din Noul Testament, ne putem referi la ceea ce a spus fratele Branham, dar dacă Dumnezeu nu ne descoperă Cuvântul, noi nu-l putem înţelege. De aceea Domnul nostru a spus ucenicilor Săi: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei”. Şi dacă noi suntem adevăraţi ucenici ai lui Isus Hristos, nu urmând un proroc, ci urmându-L pe Isus Hristos, atunci El ni Se va descoperi pe Sine şi ne va decoperi Cuvântul Lui.

Vazut ultima data