Sfatul fratesc de la Suceava din 09 iulie 1999

Sfatul fratesc de la Suceava din 09 iulie 1999

Salut pe fiecare în Numele scump al lui Isus Hristos. Pe mulţi dintre voi i-am mai văzut şi, desigur, pe foarte mulţi nu i-am văzut până acum. Dar noi ne-am adunat cu un scop precis, să împărtăşim Cuvântul lui Dumnezeu unii cu alţii şi să fim siguri de lucrurile pe care le predicăm. În conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul i-a chemat pe apostolii Săi ca să-i înveţe pe alţii. Şi noi trăim într-un timp foarte deosebit. Timpul de har se apropie de sfârşit şi revenirea Domnului este aproape şi Mireasa lui Hristos trebuie să fie pregătită. Şi noi suntem cei pe care Dumnezeu îi foloseşte ca s-o facă. Cu toţii cunoaştem slujba fratelui Branham. Dar este atât de important să-L cunoaştem pe Domnul în mod personal şi să avem legătura personală cu El! Un om al lui Dumnezeu ne poate arăta calea, dar nu el însuşi este calea. Un om al lui Dumnezeu ne poate predica adevărul, dar Cuvântul este adevărul

Vazut ultima data