Sfatul fratesc din Chisinau - 7 octombrie 1995

Evanghelia.ro - Sfatul fratesc din Chisinau - 7 octombrie 1995

Tată ceresc, venim în prezenţa Ta în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru, rugându-Te să fii cu noi, să ne ungi cu Duhul Sfânt, să ne dai înţelegere divină a Cuvântului Tău, a tainelor acestui timp în care trăim. Fii cu noi într-un mod deosebit! Binecuvântează-i pe toți aceşti fraţi slujitori şi, de asemenea, fii cu ei într-un mod deosebit. Binecuvântează familiile lor şi binecuvântează adunările cărora le vorbesc ei. Doamne, încredinţăm în mâinile Tale această mică întâlnire, călăuzeşte-ne prin Duhul Tău Sfânt, în sfântul Nume al lui Isus. Amin. Eu nu am fost sigur de ce fel de întâlnire vom avea. Și știu că suntem adunaţi aici din multe limbi. În special fraţii noștri care au venit şi care nu vorbesc limba română, sper că vor auzi şi vor înţelege. Prin harul lui Dumnezeu, noi cunoaştem ce se întâmplă acum şi aceasta întotdeauna din acest Cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Lucrul minunat pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi este că El ne-a deschis înţelegerea pentru Scripturi. Pentru că aici mai întâi S-a descoperit El Însuşi şi, de asemenea, întregul plan de mântuire şi toate tainele cuprinse în Scriptură. Nu numai că El ne-a lăsat să le cunoaştem prin fratele Branham, care a fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit, dar legătura noastră nu a fost cu un om trimis de Dumnezeu, ci este cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său. De aceea citim de șapte ori în Apoc. 2 şi 3: „Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul”.

Vazut ultima data