Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB44)


Ewald Frank Preaiubiți prieteni, fraţi şi surori în Hristos, doamnelor și domnilor, vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Prin harul lui Dumnezeu suntem cunoscuți pretutindeni pe pământ prin slujba dată nouă de Domnul, ca să împărtășim Cuvântul Său scump cu mulți oameni din jurul globului. Am avut privilegiul să vorbesc și să învăț pe alții, nu doar să evanghelizez, ci să includ în slujba mea și partea de învățătură și cea profetică. În vestirea Cuvântului lui Dumnezeu sunt trei părți esențiale: evanghelistică, de învățătură și, de asemenea, partea profetică a Scripturii. În prima parte, Îl prezentăm oamenilor pe Hristos, arătând că El, ca Miel al lui Dumnezeu, a murit pentru noi, Și-a vărsat sângele, ne-a împăcat cu Dumnezeu, ne-a iertat toate păcatele și ne-a dat viață nouă, veșnică. Și sunt foarte bucuros să spun că aceeași viață care a fost în Hristos, Răscumpărătorul nostru, este în toți cei răscumpărați. Noi suntem născuți din nou, suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, suntem zămisliți de același Duh Sfânt. În Ioan 3, Domnul nostru a spus: „Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duh este duh”. Domnul nostru a mai spus: „dacă nu este cineva născut din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”

Vazut ultima data