Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB37)


Apoi înţelegem că, mai întâi, Dumnezeu dă făgăduinţe şi apoi El veghează asupra Cuvântului Său pentru a împlini ceea ce a făgăduit. Vom citi câteva versete din Scriptură, în special cuvântul din epistola către Evrei, „astăzi dacă auziţi glasul Său…” Este foarte important nu să asculţi un om predicând, ci aşa cum a spus Domnul nostru: „Cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primeşte şi cine ascultă pe cel pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă ascultă”. Este foarte, foarte important ca voi nu doar să nu-l ascultaţi, să zicem, pe fratele Branham sau pe fratele Frank, ci voi să fiţi în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să-L ascultaţi pe Domnul care vă vorbeşte în mod direct şi împărtăşeşte cu voi sfântul şi scumpul Lui Cuvânt. Dacă voi îl ascultaţi doar pe fratele Branham, veţi pierde însemnătatea vorbirii. Dacă voi îl ascultaţi doar pe fratele Frank, veţi pierde însemnătatea vorbirii. Şi dacă veţi spune: „Fratele Branham a zis” sau „fratele Frank a zis” voi nu aţi înţeles nimic. Voi trebuie să înţelegeţi o dată pentru totdeauna că Dumnezeu este cel ce ne vorbeşte prin sfântul Lui Cuvânt. Noi doar împărtăşim cu voi ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu.

Vazut ultima data