Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB36)


Pe 2 aprilie 1962, când se crăpa de ziuă, încă nu răsărise soarele, Domnul m-a chemat cu o voce audibilă şi mi-a spus: „Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraş se va încheia în curând. Te voi trimite în alte oraşe ca să predici Cuvântul Meu”. Prin harul lui Dumnezeu am fost ascultător de chemarea şi însărcinarea cerească. Aşa că privesc în urmă la aceşti mulţi ani de slujbă în care m-am supus şi am făcut ceea ce am fost chemat de fapt să fac, predicând Cuvântul lui Dumnezeu ca singura autoritate, singurul absolut pe carel am.

Vazut ultima data