Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB27)


Prieteni, tema rămâne aceeaşi. Revenirea lui Hristos, împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru, ştiind că mai întâi Dumnezeu dă făgăduinţe şi apoi, la împlinirea vremii El veghează asupra Cuvântului Său pentru a împlini ceea ce a făgăduit.

Noi ne dăm seama că timpul în care trăim este timpul de sfârşit şi în fiecare biserică şi fiecare predicator care apare la televizor vorbeşte despre semnele timpului de sfârşit. Şi în această legătură, noi vedem lucrurile care se petrec în acest timp. În anul 2010 şi în primele luni ale anului 2011 s-au petrecut multe lucruri. Cutremurul din Chile, cutremurul din Haiti, cutremurul din Sumatra, cutremurul urmat de tsunami în Japonia. Ne gândim şi la erupţiile vulcanice nemaiîntâlnite în timpul nostru. Prieteni, se petrec lucruri care nu au mai fost până acum.

Vazut ultima data