Predica din Zurich - 28 aprilie 2019


Cuvântul de introducere din Ps. 62 (...).

Îi aducem mulţumire Domnului că putem fi din nou în acest loc pentru a asculta scumpul şi preţiosul Său Cuvânt şi să trăim ceea ce a isprăvit El pentru noi prin har.

Este har că Dumnezeu îl poate folosi pe fratele nostru scump Claudio Miskys într-un mod puternic. În Brazilia nu sunt doar câteva mii, ci sunt sute de mii care cred. Bineînţeles, şi acest lucru trebuie spus. Acolo sunt diferite direcţii care toate se referă la fratele Branham, dar nu se referă la Sfânta Scriptură. Acum nu dorim să intrăm în aceste amănunte, dar şi acolo a trebuit să propovăduim clar. Cei mai mulţi cred că „Apoc. 10 s-a împlinit, că Domnul a venit deja şi că William Branham a fost al şaptelea înger din Apoc. 10:7” ş.a.m.d. Toate aceste lucruri au trebuit corectate în mod public. Am citit din Apoc. 8 şi 9 şi am arătat că se va întâmpla doar după răpire, când cei şapte îngeri cu trâmbiţele lor vor anunţa judecăţile lui Dumnezeu care vor veni asupra pământului. Am citit fiecare verset în parte, unul după altul, ce se va întâmpla când primul înger va suna din trâmbiţa lui, apoi al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al şaselea. Şi că doar după aceea, în Apoc. 10:7, vine anunţul: „în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui...”. Dar pentru că fratele Branham s-a referit în mod deosebit la acest verset, este un cuvânt profetic. Fratele Branham a fost al şaptelea înger pentru epoca a şaptea a Bisericii prin care Domnul a descoperit toate tainele.

Vazut ultima data