Predica din Zurich - 30 Iunie 2019


Cuvântul de introducere din Ef. 1:3-23 (...).

Bun venit tuturor! Îi suntem mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru că ne putem aduna împreună pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. O spun liber şi deschis, deja am primit predica citită din Ef. 1, într-un singur capitol au fost atinse şi tratate toate temele: alegerea, alegerea înaintea întemeierii lumii, Sângele care a fost vărsat pentru noi, Sângele noului legământ, într-un singur capitol a fost spus totul, chiar şi pecetluirea cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării noastre. O Evanghelie deplină, o mântuire deplină. Îi aducem mulţumire Domnului pentru aceasta. Domnul să ne binecuvânteze pe toţi cei ce suntem aici şi pe toţi cei ce urmăresc vestirea în direct.

Vazut ultima data