Predica din Zurich - 29 septembrie 2019


Cuvântul de introducere din Mal. 3:13-18; Mal. 4:1-6 (...). Ce har că noi Îl putem iubi pe Domnul şi Răscumpărătorul nostru din toată inima cu o dragoste divină. Dragostea este legătura desăvârşirii. Din dragoste a avut loc lucrarea de răscumpărare pe crucea Golgotei, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Noi am publicat o nouă scrisoare circulară pentru luna octombrie 2019. Voi toţi ştiţi că responsabilitatea pe care o purtăm pe întregul pământ este să accentuăm că doar Cuvântul lui Dumnezeu este valabil şi să subliniem că Biblia este singurul Certificat divin pe care îl avem. Nu o altă carte, ci doar Vechiul şi Noul Testament. Un testament este ultima dorinţă a unui om, iar acest testament include tot ceea ce are proprietarul şi lasă moştenitorilor. Noi suntem moştenitori ai lui Dumnezeu și împreună moştenitori cu Isus Hristos. Dar însărcinarea noastră este să spunem că Dumnezeu este doar în Cuvântul Său. Acest lucru dorim să-l spunem tuturor fraţilor slujitori de pe întregul pământ.

Vazut ultima data