Predica din Zurich - 27 octombrie 2019


Cuvântul de introducere din 1Cor. 15:50-58; 16:13-14 (...). Ce privilegiu să putem fi în acest loc și să ascultăm Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, să-l credem și să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent! Noi suntem generația care va trăi că nu toți vom adormi, ci vom fi schimbați la revenirea Domnului. În 1 Tes. 4 ne este spus exact ce se va întâmpla atunci când ultima trâmbiță va suna. Domnul va veni cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glasul unui arhanghel, mai întâi vor învia morții în Hristos, iar apoi noi cei vii vom fi schimbați și împreună vom fi răpiți.

Vazut ultima data