Predica din Zurich - 26 ian. 2020


Cuvântul de introducere din Ioan 14:12-20 (...). Îi mulțumim Domnului! Așa cum a fost amintit, aceasta este prima adunare din acest an în Zürich. Domnul Dumnezeu a încununat anul trecut cu mult har și Îi suntem foarte mulțumitori Domnului că ultimul mesaj a ajuns în întreaga lume și că Dumnezeu ne-a deschis ochii, mintea și înțelegerea ca să putem încadra totul biblic și să recunoaștem timpul și ceasul în care trăim. Fie ca acest an să fie un an jubiliar, un an al îndurării și al binecuvântării, ca toți să ne întoarcem la ceea ce a avut Biserica la început: mântuire deplină, binecuvântare deplină și tot ce a avut adunarea/biserica de la început. Îi mulțumim Domnului că noi trăim în timpul restituirii când toate lucrurile sunt reașezate la locul lor. Așa este și scris în Fapte 3:21 despre Domnul nostru, și anume că pe El cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor.

Vazut ultima data