Predica din Zurich - 31 iulie 1988 (doc si pdf)

Predica din Zurich - 31 iulie 1988 (doc si pdf)

Să citesc din prorocul Isaia capitolul 52; poate că începem cu versetul 6. Pot să vă rog să ne sculăm în picioare pentru aceasta? Isaia capitolul 52 de la versetul 6: „De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă!” Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” „Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul, şi strigă toţi de veselie; căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci Domnul mângâie pe poporul Său, şi răscumpără Ierusalimul. Domnul Îşi descoperă braţul Său cel sfânt, înaintea tuturor neamurilor; şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.” „Plecaţi, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului! Nu ieşiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă; căci Domnul vă va ieşi înainte şi Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea.”

Să ne rugăm: Doamne, Dumnezeul nostru, Creatorul cerului şi al pământului, Tu, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Tu, Dumnezeul lui Israel ai devenit Dumnezeul nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru. Îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău sfânt. Îţi mulţumim pentru prezenţa Ta. Îţi mulţumim, pentru că Tu vei lucra în mod puternic prin Duhul Tău. 

Vazut ultima data