Predica din Zurich - 26 octombrie 1986 (Transcrisa)

Evanghelia.ro - Predica din Zurich - 26 octombrie 1986 (Transcrisa)

...Noi suntem atât de recunoscători că am recunoscut adevărul, că acesta ne-a eliberat și că am putut deveni o parte a Cuvântului. Acum câteva săptămâni – poate acum trei săptămâni – am primit o scrisoare din Golful Persic, din Oman, de la un tânăr care a citit broșura „Creștinismul ieri și azi” în engleză. Mă întreb cum a ajuns broșura într-acolo, o țară pur islamică... și, cu toate acestea, Dumnezeu poartă de grijă într-un mod minunat, ca Cuvântul Lui să ajungă la toate popoarele, în toate limbile și națiunile, până la marginile pământului. Așa cum am spus deja, se pot da mărturii despre ceea ce face Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ne și dorim; pentru aceasta suntem aici. Domnul a spus: „Voi sunteți martorii Mei”, nu doar „predicatorii Mei” sau „evangheliștii Mei”; „voi veți fi martorii mei”. „Voi veți da mărturie despre ceea ce fac Eu, veți lăuda lucrarea harului lui Dumnezeu”. Pentru aceasta suntem aici. Oamenii care L-au trăit pe Dumnezeu, nu o pot păstra pentru ei înșiși. Ei vor să-i tragă și pe alții în Împărăția lui Dumnezeu. Dar rămânem cu strădania noastră... Numai Domnul o poate face. Dar El o face cu plăcere, dacă-I permitem. Uneori oamenii ne sunt atât de mult pe inimă – oameni dragi, pe care am dori cu mare plăcere să-I aducem la Domnul – și atunci ne vedem neputința. Ne lipsesc cuvintele potrivite, nu știm cum să procedăm și, dintr-o dată intervine Domnul. Apoi, El face minunea harului, minunea salvării, a răscumpărării, a mântuirii. Atunci, acelora pe care vrem să-i aducem la Domnul, le merge așa cum ne-a mers și nouă. 

Vazut ultima data