Predica de la Zurich din 29 noiembrie 2015


Adevărul Lui înaintează. Este minunat că noi nu doar auzim Cuvântul lui Dumnezeu, ci ne şi regăsim în el. Cele două cântări pe care le-am cântat sunt minunate. „Deschide-mi urechea ca să aud, deschide-mi ochiul ca să văd”. Nu este scris în prorocul Isaia: „Ei au ochi şi nu văd, au urechi şi n-aud”? Nu este scris în Apocalipsa: „Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”? N-a spus Domnul nostru ucenicilor Săi: „Ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!”? Când am cântat cântarea a doua: „Când Domnul îi cheamă pe ai Săi” gândurile mele au mers imediat la 2 Cor. 6: „Voi poporul Meu, ieşiţi afară, despărţiţi-vă de ei, nu vă atingeţi de nimic ce este necurat”. Cine aude glasul Domnului acum şi iese afară, acela va auzi glasul atunci când El va reveni şi va avea dreptul să meargă sus. Noi am citit 2 Cor. 6:2: „Aceasta este vremea potrivită, aceasta este ziua mântuirii”. Noi o putem spune sincer şi deschis: În ziua mântuirii Dumnezeu ne-a ajutat prin harul Său. Înainte să dau o mărturie şi să continui cu propovăduirea, îl rog pe fratele Miskys să vină în faţă ca să dea mărturie despre ceea ce am trăit împreună. Dumnezeu l-a binecuvântat peste măsură. Frate Miskys, simte-te liber să spui ceea ce ai pe inimă.

Vazut ultima data