Predica din Zurich - 26 aprilie 2015


Cuvântul de introducere din: Rom. 8:11: „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuieşte în voi”. Zaharia:8:1-6: „Cuvântul Domnului oştirilor a vorbit astfel: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Am o mare râvnă pentru Sion şi sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el.» Aşa vorbeşte Domnul: «Mă întorc iarăşi în Sion şi vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema: «Cetatea cea credincioasă», şi muntele Domnului oştirilor se va chema: «Muntele cel sfânt.» Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Iarăşi vor şedea pe uliţele Ierusalimului bătrâni şi femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete care se vor juca pe uliţe.» Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămăşiţei poporului acestuia în zilele acelea, va fi de mirat oare şi în ochii Mei? – zice Domnul oştirilor»”.  

Vazut ultima data