Scrisoare circulara - 1976 aprilie

Scrisoare circulara - 1976 aprilie

Din inimă vă salut pe toţi, în toată Europa şi în toată lumea în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos, cu Cuvântul din Fapte. 1, 3: „După patima Lui, li S'a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.”

Prima întrebare pe care o avem să ne-o punem noi ca creştini este, dacă şi nouă ni s-a putut înfăţişa Domnul ca fiind Cel viu si înviat. Dumnezeu nu este mort, el nu este un Dumnezeu al morţilor, ci a celor vii. El nu se lasă declarat ca fiind mort. Domnul, Cel viu, nu se poate căuta la religiile moarte. 

Vazut ultima data