Predica din Krefeld - 6 iulie 2003


Da, noi cu toţii credem acest lucru: că Domnul are o cale pentru noi şi că are o cale împreună cu noi, că El pregăteşte o cale pe care noi să umblăm, că El dă la o parte toate piedicile, aşa cum este scris în prorocul Isaia şi cum am amintit ieri seară. Prin slujba lui Ioan Botezătorul a fost pregătită calea pentru Domnul. Mirele şi Mireasa au fost aduşi împreună. Începutul a fost făcut, podul de la Vechiul la Noul Testament a fost construit. Luca 16, vs. 16, Legea şi Prorocii au ţinut până la Ioan, iar de atunci încoace Împărăţia lui Dumnezeu este predicată. Acum noi privim înapoi peste o perioadă de timp de 2000 de ani, 2000 de ani de la înfiinţarea Bisericii nou-testamentale. În cursul acestor 2000 de ani au avut loc multe devieri şi multe lucruri au fost introduse, răstălmăcite şi schimbate. Originalul a fost aproape în întregime pierdut. Adevărata Biserică a Domnului a fost întotdeauna o turmă mică. Toate celelalte au fost majoritare, dar cei aleşi, care umblau pe căile lui Dumnezeu, ei erau întotdeauna în minoritate. Acum, după atâta timp, Dumnezeu ne-a plasat din nou într-o epocă profetică, ne-a deschis inimile şi ochii ca să o vedem, ca să primim Cuvântul făgăduinţei, să-l credem şi să îl experimentăm personal, să putem vedea că Dumnezeu are dinou cuvântul decisiv în Biserică, nu cuvintele omeneşti sau tradiţiile, ci Cuvântul lui Dumnezeu este predicat acum la sfârşit ca şi la început. 

Vazut ultima data