Predica din Krefeld - 1 aprilie 1984

Evanghelia.ro - Predica din Krefeld - 1 aprilie 1984

PREGĂTIREA  MIRESEI

Fr. Frank

Krefeld 01.04.1984  ora 10:00

În legătură cu pregătirea Miresei, de fiecare dată este o răspundere foarte mare. Cine propovăduieşte în timpul acesta Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie conştient ce răspundere va avea în acea zi. În timpurile din trecut au fost multe lucruri neştiute, dar Dumnezeu a dăruit prin harul Său foarte multă claritate. Vai de acei oameni care adaugă ceva la această claritate dumnezeiască, ca totul să ajungă iarăşi la starea din trecut, de parcă Dumnezeu nu ar fi vorbit. Nu ajunge numai să vorbim despre ceea ce a descoperit Dumnezeu ci, aşa cum a spus deja fratele Russ, trebuie ca noi s-o înţelegem prin descoperirea Duhului şi astfel noi cu toţii să fim învăţaţi de Dumnezeu; numai în felul acesta Domnul poate să-şi atingă scopul Său cu noi.

Noi vom citi din cartea peceţilor. Dar numai la ceea ce s-a citit la început, două texte din Noul Testament. Din Matei 10:20 “... fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhului Tatălui vostru, va vorbi în voi.” Acum din Matei 13:16-17 “Dar ferice de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud! Adevărat vă spun că mulţi proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, dar nu le-au văzut şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, dar nu le-au auzit.”

Vazut ultima data