Predica din Krefeld - 3 aprilie 2016


Dacă ne aducem aminte de Cuvântul care a fost citit în introducere, scumpi fraţi şi surori, am înţeles noi ce face Dumnezeu în acest timp? Sunt sigur că noi nu ne adunăm împreună de aproape şi de departe doar să trăim un serviciu divin. Dacă mă gândesc cât de mulți fraţi şi surori sunt în mijlocul care nu cunosc limba germană şi totuşi ei vin să asculte Cuvântul Domnului! Suntem mulţumitori pentru fraţii noştri, pentru fratele Etienne Genton care zboară din Italia în Krefeld ca să traducă de aici predica, pentru fratele Erwin Pacheco care vine din Hamburg, pentru fratele Jean Lambert şi pentru toţi fraţii care vin de pretutindeni ca să traducă Cuvântul Domnului, ca acesta să poată fi auzit în toate limbile. Astăzi o spun cu o inimă curată: sunt foarte mulţumitor și pentru corul nostru, sunt foarte mulţumitor când sunt cântate cântările care apoi sunt traduse şi înţelese în toate limbile de pe întregul pământ; fie în germană, engleză, franceză, dacă se cântă cântări pe care credincioșii din toate popoarele şi toate limbile le cunosc atunci ei cântă împreună cu noi. Despre aceasta este vorba în timpul nostru: ca noi să recunoaştem ceea ce a făcut și face Dumnezeu.

Vazut ultima data