Interviu "Cele zece porunci" la Praga


Difuzata miercuri 14.04.2021     

 

             Reporter: În ciclul nostru vrem să vă prezentăm cele zece porunci. Cel ce ne ajută să le înţelegem este misionarul, domnul Ewald Frank. Puteţi să ne spuneţi, la începutul întâlnirii noastre, cum au luat de fapt naştere cele zece porunci şi ce înseamnă poruncile pentru noi?

            Ewald Frank: Stimate doamne şi stimaţi domni, la această întrebare vreau să răspund pe scurt. În sfânta Scriptură ne-a fost lăsat totul. Chiar şi descrierea cum au luat naştere cele zece porunci. Din Exod cap. 19 citim de la vers. 17: „Moise a scos poporul din tabără, spre întâmpinarea lui Dumnezeu, şi s-au aşezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, şi tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbiţa răsuna tot mai puternic. Moise vorbea, şi Dumnezeu răspundea cu glas tare”.

            Este minunat să ştim că nu oamenii au spus sau au scris ceva ce era în închipuirea lor, ci martori oculari şi martori care au auzit, au fost prezenţi când Domnul Dumnezeu a coborât personal pe muntele Sinai şi a dat cele zece porunci.

Reporter:Prima poruncă spune: „Crede într-un singur Dumnezeu”. Cum explicaţi aceasta?

Vizualizat cel mai recent