Predica din Krefeld - 4 septembrie 2004


Suntem recunoscători lui Dumnezeu din inimă pentru fiecare zi, pentru fiecare adunare pe care o putem ţine. De fiecare dată când suntem adunaţi în prezenţa lui Dumnezeu, Domnul vorbeşte în mod direct inimilor noastre prin Cuvântul Său, şi El pune teama de Dumnezeu în acestea, ca să respectăm Cuvântul Său şi să-l primim exact aşa cum ne-a fost lăsat prin harul Său. Nu să-l interpretăm, ci să-l credem. Acesta este secretul adevăraţilor credincioşi: Avraam nu a interpretat ci a crezut. El a crezut ceea ce i-a spus Domnul Dumnezeu.

Şi astfel dorim tuturor celor ce sunt astăzi alături de noi şi de Domnul, pretutindeni în lume, binecuvântările lui Dumnezeu, ca să audă Cuvântul Lui şi să-l asculte în respect, şi să creadă aşa cum spune Scriptura, inclusiv făgăduinţele pentru timpul în care ne aflăm prin harul Său.

În dimineaţa aceasta aş dori de asemenea să urez bun venit tuturor celor ce sunt aici, şi aşa cum s-a amintit deseori, tuturor acelora care au venit pentru prima dată: Domnul să vă binecuvânteze. El să vă dăruiască şi înţelegerea predicării care trebuie să aibă loc în acest fel, nu pentru că aşa vrem noi ci pentru că aşa a fost şi este hotărât de Dumnezeu. Nici unul dintre proroci nu a putut să aleagă ce fel de mesaj să dea mai departe, ce trebuie să spună oamenilor. 

Predici vizualizate