Predica din Krefeld - 6 septembrie 2020


Cuvântul de introducere din 1Pet. 1:3-9: „...”. Îi suntem mulțumitori Domnului din toată inima că El S-a îngrijit să trimită un proroc ca să aducă mesajul și că noi am putut purta acest mesaj mai departe pe întregul pământ. Căci așa a fost porunca Domnului, că acest mesaj va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos – iar acest lucru este o realitate divină. Cu o inimă sinceră putem spune: astăzi s-au împlinit toate aceste lucruri în fața ochilor noștri. Dumnezeu S-a îngrijit și ca să avem la dispoziție tehnica necesară și traducere în toate limbile, pentru ca toți de pe întregul pământ să asculte și să trăiască adunările. Suntem noi conștienți că avem o parte directă de ultima lucrare a lui Dumnezeu, de ultima chemare, de ultimul mesaj și de faptul că acum Dumnezeu face încheierea? După noi nu va mai fi nimic. Noi vom trăi răpirea și vom fi la Domnul pentru totdeauna. Iar după aceea vor veni judecățile pe pământ. 

Vazut ultima data