Predica din Krefeld - 1 mai 2005


 

Lauda, cinstea şi slava să fie ale Domnului, Dumnezeului nostru, pentru harul Său, pentru această nouă zi pe care noi o putem trăi cu El, când putem să auzim Cuvântul Lui şi acesta să ne fie descoperit, şi să ne găsim legătura cu Dumnezeu – pentru că acesta este lucrul cel mai important. Pe cât de sigur Dumnezeu a fost în Hristos, tot aşa şi noi trebuie să fim în Hristos. „Eu în ei, şi Tu în Mine; - pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una.”

Simţiţi-vă bine în mijlocul nostru. Nu demult am spus aici că suntem recunoscători pentru că Domnul nu este prezent numai acolo unde sunt strânşi doi sau trei, ci oriunde poporul Său este adunat în Numele Lui, acolo este şi EL în mijlocul lor. Noi am fost mângâiaţi şi întăriţi de faptul că Domnul, conform 1 Cor. 15 s-a arătat după învierea  Lui la peste de 500 de fraţi odată. Este atât de frumos că Domnul Îşi ţine Cuvântul: „Eu voi fi cu voi, voi fi în mijlocul vostru” şi „oriunde sunteţi adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu acolo în mijlocul vostru.” Noi dorim lucrul acesta. Nu dorim nici o adunare fără Domnul. El trebuie, şi El doreşte să fie prezent. Iar dacă El este prezent, atunci va face toate lucrurile bine, şi astăzi. Cum am citit ieri din ultimul verset din Marcu 7, „El a făcut toate lucrurile bine.”

Vazut ultima data