Predica din Krefeld - 5 noiembrie 2006


Amin. Aceasta o putem mărturisi din inimă. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul pentru noi, ziua mântuirii, vremea potrivită pe care Dumnezeu ne-o dăruieşte prin har. Când fratele Müller ne-a citit Cuvântul, un Glas a răsunat de la Scaunul de domnie… Aleluia! Acest Glas care vine de la Scaunul de domnie, pe Acesta dorim noi să-L auzim, şi în rest pe nimeni. Fratele Müller a amintit, de asemenea, că a fost în rândurile evangheliei depline. Acelaşi lucru îl pot mărturisi şi eu… Dar pe vremea aceea noi ne-am rugat cu adevărat „Doamne, descoperă-ne Cuvântul Tău, proaspăt de la Scaunul de domnie. Descoperă-ne Cuvântul Tău, proaspăt de la Scaunul de domnie.” Apoi când a venit la noi Cuvântul descoperit proaspăt de la tron, noi l-am primit şi-I suntem recunoscători lui Dumnezeu din toată inima pentru aceasta. Fratele Müller i-a amintit pe prietenii din Iran…Noi am botezat deja, aici, opt fraţi şi surori din Iran. Ei locuiesc în apropierea Münsterului… Vor mai veni şi alţii… Când am fost în Erevan am întâlnit fraţi şi surori din Iran, am avut părtăşie cu ei. Cu adevărat Dumnezeu cheamă afară din toate popoarele, limbile şi neamurile. Şi El i-a dat şi lui Ismael făgăduinţa că din el vor ieşi 12 voievozi. Şi în Isus Hristos, Domnul nostru, totul a fost cuprins, din toate popoarele, limbile şi naţiunile. Dumnezeu a folosit persoane individuale pentru a vesti planul de mântuire – mai ales proroci, apoi Israelul, într-un mod deosebit. Dar mântuirea lui Dumnezeu este pentru toţi oamenii care o pot crede şi primi. Şi noi Îi mulţumim Domnului că putem avea o parte directă în ceea ce face Dumnezeu în prezent. 

Vazut ultima data