Predica din Krefeld - 15 septembrie 1982 ora 19:30


                                                                                                                  Redifuzata miercuri 29.07.2020

Laudă și mulțumire Domnului! Aici, jos, nimeni nu vede ceea ce vom fi odată. d Suntem sărmani și plini de necazuri,dar în ziua aceea pe care Dumnezeu a făcut-o deja, și nu trebuie s-o mai facă, lucrurile acestea vor fi trecute. Când a fost citit Cuvântul: „atunci se termină cu planurile lor” a trebuit să mă gândesc în sinea mea că mulți profeți au umblat pe acest pământ și au murit. Ei au fost uciși, dar planul lui Dumnezeu a rămas valabil și rămâne în vigoare în vecii vecilor. În Împărăția lui Dumnezeu nu are loc o schimbare de guvern, nici o răsturnare de conducere, ci totul rămâne așa cum a vorbit Dumnezeu. Şi El vorbește prin prorocul Isaia: „Eu am plănuit și Eu voi înfăptui”. El zădărnicește pălăvrăgeala prezicătorilor și nimicește planurile politicienilor, dar planul Lui și intenția Lui rămân în vigoare în vecii vecilor, iar noi suntem o parte din acest plan măreț al lui Dumnezeu. Dacă doar am ști ceva despre acest plan și doar am vorbi despre el, ar fi păcat dacă noi, personal, n-am fi o parte a acestui plan al lui Dumnezeu. Şi eu am încercat să spun în circulara de acum, că este atât de greu să exprimi că prorocii au fost o parte a planului de mântuire al lui Dumnezeu. Cuvântul a venit la ei, ei au primit substanță divină în ei și au fost niște purtători ai făgăduințelor divine. Lumea nu era vrednică de ei și, totuși, ei au purtat sămânța aleasă, nobilă, sămânța Cuvântului lui Dumnezeu pe care noi o mai avem până astăzi. Și pentru că prorocii n-au avut un program propriu, ci ei au fost o parte a planului de mântuire al lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a putut continua din generație în generație, până în ziua de astăzi. 

Vazut ultima data