Predica din Krefeld - 7 octombrie 2012


Ewald Frank

 

[Un frate: (...) Înainte să ne rugăm, doresc să citesc un cuvânt pe care l-a spus Pavel filipenilor. Filipeni 2.12-14+16: „Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli...ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar”. (...)]

Vazut ultima data