Predica din Krefeld - 4 aprilie 1982


Redifuzata sambata 15.08.2020        (Citate din predica: „Strigătul disperării” – partea 2)

Duminică 4 aprilie 1982, ora 10:00

 

                                                                                          Fr. Frank

 

 

Mulţumim Domnului pentru prilejul de a fi iarăşi în acest loc. Mulţumim Domnului pentru cântecele şi pentru Cuvântul Lui, pentru absolut tot ce ne-a dăruit. Noi putem să-I aducem ca mulţumire rodul buzelor noastre care proslăvesc Numele Lui. Toate aceste lucruri se întâmplă ca El să fie slăvit. Cine sunt aceştia care Îl slăvesc? Cei cărora El li s-a descoperit. Dacă Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi personal, atunci noi suntem aceia care slăvesc şi glorifică Numele Lui.

Noi am auzit deja un Cuvânt minunat. Noi ne-am putea adânci în el şi să scoatem esenţialul şi însemnătatea Lui pentru noi înşine, ca să putem înţelege ce vrea să spună. Tot ce s-a întâmplat în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple în fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu. EL a fost oglindirea noastră în fiecare lucru. EL spune că Fiul nu face nimic, decât ceea ce vede la Tatăl. Cu aceasta El a vrut să spună că în făptura Lui de om, El nu a făcut voia Sa proprie, ci voia lui Dumnezeu. EL nu a venit ca să facă ceva din propria Sa voinţă, ci voia lui Dumnezeu. În epistola către Evrei este scris: (Evrei 10:9) „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule, Tu mi-ai pregătit un trup.”

Zuletzt angesehen