Sfatul fratesc din Chizatau - 7 septembrie 1990

Evanghelia.ro - Sfatul fratesc din Chizatau - 7 septembrie 1990

S-a hotărât să vorbesc în engleză în această seară. Dar pentru mine nu este nicio diferenţă. Eu sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru această ocazie şi cred că a fost hotărât de Dumnezeu să fim împreună aici, în această seară. Văd în mijlocul nostru mulţi fraţi şi de asemenea câteva surori. Şi cred că sunt prezenţi aici şi fraţi slujitori. Vom avea câteva minute în această seară şi poate vă voi spune unele lucruri pe care le-am experimentat. Nu este un serviciu de predicare, ci dorim să fim informaţi. Cel mai important lucru este să-L iubim pe Domnul nostru, să-L cunoaştem printr-o descoperire divină; nu numai prin intelect, ci prin descoperire divină. Pavel a scris galatenilor: „Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească” şi el spune „n-am primit-o... de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos” [Gal. 1:11-12]. Şi astăzi este la fel. La Dumnezeu nu se schimbă nimic. Este acelaşi Cuvânt astăzi, acelaşi Duh Sfânt, aceeaşi descoperire, aceeaşi Evanghelie, aceleaşi învăţături care au fost la început. Şi noi credem că Biserica trebuie să se întoarcă la original. Nu avem învăţături noi; avem vechile învăţături ale Bibliei care au fost aduse din nou la lumină în vremea noastră. Dar noi predicăm acelaşi Cuvânt care a fost predicat de apostoli. 

Vazut ultima data