Predica din Krefeld - 7 martie 2021 (Transcrisa)


Cuvântul de introducere din Efes. 3:14-21: (...).

            Iubiți frați și surori, doresc să vă salut călduros și să transmit mai departe multele saluturi care mi-au fost încredințate. Toți frații transmit saluturi călduroase, ei sunt în legătură cu noi și cu Domnul.

            Pentru mine astăzi este o zi deosebită. Mi s-a cerut la nivel internațional să mă refer la 28 februarie 1963. Noi toți am aflat ce s-a întâmplat atunci. Dar înainte de a intra în acest lucru permiteți-mi să amintesc Cuvântul citit în introducere. Permiteți-mi să citesc încă o dată vers. 15 într-un mod corect, așa cum este: „din care își trage numele orice paternitate, în cer și pe pământ”. În biblia în limba engleză și în toate celelalte traduceri ale bibliei (inclusiv limba română) vers. 15 este scris în mod eronat, și anume: „din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ”. Din aceasta s-a făcut doctrina trinitară care spune că „în cer sunt trei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, reprezentând astfel o familie”. Și aceasta doar din cauză că traducătorii au fost trinitari. Așadar aici nu este vorba de traducerea germană a bibliei, ci aici este vorba de redarea corectă a Cuvântului original al lui Dumnezeu.

            Acum îi rog pe toți frații din întreaga lume să se distanțeze de gândul că noi vrem să punem limba germană în prim plan. Noi trebuie să spunem că în alte limbi noile traduceri ale bibliei sunt mult mai bune decât vechile traduceri.

Vazut ultima data